יצירת תבניות - פקודות וממשק api לתבנית

 

הפעלת מצב עריכה 

בכדי לאפשר עריכה של האתר על ידי מערכת Croko CMS יש להוסיף את הקוד הבא לפני סגירת תגית head בכל הדפים בהם רוצים לאפשר עריכה על ידי המערכת : 

<?=$enable_cms; ?>

בנוסף, יש להוסיף את הקוד הבא לאחר פתיחת ה body בכדי להציג את תפריט העריכה :

<?=$editor_menu; ?>
 

 

הגדרת תגיות מטה 

בכדי למשוך את הגדרות תגי המטה של האתר, יש להדביק את הקוד הבא לאיזור ה Head באתר : 

<title><?=$meta_title;?></title>    
	
<meta name="description" content="<?=$meta_description;?>" />
<meta name="keywords" content="<?=$meta_keywords;?>" />  

 

הצגת תפריט ראשי ולוגו

בכדי להציג תפריט ראשי יש להוסיף את הקוד הבא ל UL של תפריט האתר

<ul>
   <? $this->Content->get_menu() ; ?>          
</ul>

ניתן גם להציג תפריט שטוח ( ללא תפריטי משנה ) בעזרת הפקודה הבאה 

<ul>
   <? $this->Content->get_men_flat() ; ?>          
</ul>

הצגת לוגו לאתר 

<a href="/"><?=$this->Content->get_logo(); ?></a>

בדיקת משתמש מחובר

ניתן להציג תוכן שונה למשתמש מחובר, כגון תפריט מיוחד באתר הגלוי רק לאחר כניסה למערכת הניהול. לשם כך יש לבצע בדיקת משתמש בעזרת הקוד הבא  :

<? if (!$this->User->is_logged_in()) { ?>

<? } ?> 

 

הצגת גלריית תמונות \ סליידר 

הקוד הבא יטען את התמונות מתוך גלריה מוגדרת (לפי שם או קוד גלריה במשתנה gallery ) לרשימת UL

<ul>
								
<?

	$gallery = 'slider-gallery' ; 			
	$img_list = $this->Gallery->get_img_list($gallery) ;							
				
	foreach ($img_list->result() as $img) 
	{
										
	?>  																	
									
		<li>
			<img src="/gallery/<?=$img->filename;?>"/>
			<h4><?=$img->title;?></h4>
			<p><?=$img->description;?></p>
		</li>

<? } ?>							
</ul>

בנוסף, ניתן לטעון גם תמונה בודדת : 

<img src="/gallery/<?=$this->Gallery->get_img_by_title('logo-big');?>" width="280" height="142" alt="" />

OR

site.com/admin/services/dynamicimage/logo-big

 

הצגת תכנים ועריכת דף תוכן באתר 

בכדי לאפשר עריכה של דף או הצגת התוכן יש לערוך את הקובץ page.php. להלן מספר דוגמאות לפקודות הקשורות בניהול דפים. 

הצגת שם דף 

<h2><?=$page->title;?></h2>

הצגת תמונת דף 

<? if ($page->img) $img = '/gallery/' . $page->img; 
else $img = '/images/assets/5.png' ; ?>

<img title="<?=$page->title;?>" src="<?=$img;?>" alt="<?=$page->title;?>" />

הצגת תוכן והפעלת עריכה לתוכן הדף 

<div id="<?=$page->id;?>" class="editable">
<? if (!$this->Content->get_page_content($page->id)) { ?>		
    
תוכן ברירת מחדל
    
<? } ?>
</div>

שימוש בתבניות דפים - הקוד הבא מאפשר טעינת תבנית דף לפי פרמטר template code או תבנית ברירת מחדל

<?
				
// load page template ...
					
if ($page->template) $this->load->view('templates/pages/' . $page->template) ; 
else $this->load->view('templates/pages/default') ; 
				
?>

 

בלוקי תוכן 

הצגה ועריכה של בלוק תוכן מתבצע על ידי יצירת div עם השם של הבלוק ב id של ה div ( השם של הבלוק חייב להיות חד ערכי), הוספת class=editable וקריאה לפקודה get_content עם השם של הבלוק כאשר הוא זהה ל id של ה div. 

<div id="about-block" class="editable">        	
<? if (!$this->Content->get_content('about-block')) { ?>		

 תוכן זה יוצג כברירת מחדל

<? } ?>
</div>

 

ניהול מאמרים 

הצגת רשימת מאמרים, כל המאמרים במערכת. קוד זה יש לשתול בדף articles.php

<? foreach ($article_list->result() as $article) { ?>
					
<h2><?=$article->title;?></h2>
<p><?=$this->Content->get_article_short($article->id) ; ?></p>
							
<p><a href="/articles/<?=$article->id;?>">לחצו להמשך</a></p>

<? } ?>	

הצגת רשימת מאמרים לפי קוד קטגוריה 

<? 

$article_list = $this->Content->get_article_list(6) ; // limit to 6 entries

foreach ($article_list->result() as $article) { 

?>
					
<h2><?=$article->title;?></h2>
<p><?=$this->Content->get_article_short($article->id) ; ?></p>
							
<p><a href="/articles/<?=$article->id;?>">לחצו להמשך</a></p>

<? } ?>	

הצגת רשימת קטגוריות מאמרים 

<? $cat_list = $this->Content->get_article_categories() ; ?>

<? foreach ($cat_list->result() as $cat) { ?>
                  	
<li>
<a href="/articles/category/<?=$cat->id;?>"><?=$cat->title;?></a> 
</li>
                    
<? } ?>

קבלת מידע על הקטגוריה בה פורסם המאמר 

<li class="categories">פורסם בקטגוריית 
 <a href="/articles/category/<?=$category->id;?>"><?=$category->title;?></a>
</li>

 

הפעלת מצב עריכה 

בכדי לאפשר עריכה של האתר על ידי מערכת Croko CMS יש להוסיף את הקוד הבא לפני סגירת תגית head בכל הדפים בהם רוצים לאפשר עריכה : 

<?=$enable_cms; ?>

בנוסף, יש להוסיף את הקוד הבא לאחר פתיחת ה body בכדי להציג את תפריט העריכה :

<?=$editor_menu; ?>